Bảng giá dịch vụ hội trại

HẠNG MỤC

GIÁ TIỀN

Vé vào cổng (bao gồm chi phí điện thắp sáng, nước sinh hoạt, an ninh, vệ sinh, sử dụng bãi biển)

VND 35.000/ 1 người

Lều bạt khung sắt (chứa khoảng 10 – 15 người)

VND 250.000/ 1 cái

Củi lửa trại

VND 500.000/ 1đống