Giải Golf Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2015

Địa điểm: 
Paradise Golf Course
Ngày tháng: 
06/11/2015
Thời gian: 
6:00 - 18:00