Giải Golf Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2016

Địa điểm: 
Paradise Golf Course
Ngày tháng: 
03/11/2016
Thời gian: 
6:00 - 18:00