Giải Golf Từ Thiện Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2018

Địa điểm: 
Sân Golf Paradise
Ngày tháng: 
02/11/2018
Thời gian: 
7:00 AM