Liên hệ đặt chỗ

 

 

Quản lý câu lạc bộ bãi biển 

 

♦ Ms Thảo 

- Mobile (+84) 90 867 2924   (+84) 90 867 2924

- Email: paradisebeach.brvt@gmail.com;   marina@golfparadise.com.vn

 

♦ Mr Lưu Quang Đoán

- Mobile (+84) 128 6616 713 

- Email: paradisebeach.brvt@gmail.com

 

♦ Mr Lâm Cung Toàn

- Mobile (+84) 93 801 1228   (+84) 93 801 1228 (tiếng hoa)

- Email: linkungchuanvt@gmail.com