Liên hệ đặt chỗ

 

 

Quản lý câu lạc bộ bãi biển 

 

Ms Thảo - Mobile (+84) 90 867 2924(+84) 90 867 2924 - Email: paradisebeach.brvt@gmail.com;   marina@golfparadise.com.vn

 

Mr Lưu Quang Đoán - Mobile (+84) 128 6616 713 - Email: paradisebeach.brvt@gmail.com

 

Mr Lâm Cung Toàn - Mobile (+84) 93 801 1228(+84) 93 801 1228 (tiếng hoa) - Email: linkungchuanvt@gmail.com