Liên hệ đặt phòng

 

►KHÁCH LẺ liên hệ

Tel: (+84) 254 3 586 586

Fax: (+84) 254 3 582 772

 

 

►CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH liên hệ

Giám Đốc Khách Sạn- Mr Nguyễn Tri Nhân  

Mobile: (+84) 909 378 794 - (+84) 902 317 479

Email: nguyentrinhanblt@gmail.com; hotel@golfparadise.com.vn