Liên hệ đặt phòng

KHU RESORT PARADISE

 

►KHÁCH LẺ liên hệ

Tel: (+84) 254 3811 559       Fax: (+84) 254 3585 894    

 

►CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH liên hệ

Giám Đốc Nhà Rông - Mr Nguyễn Tri Nhân

Mobile: (+84) 909 378 794 - (+84) 902 317 479      

Email: nguyentrinhanblt@gmail.com; hotel@golfparadise.com.vn