Liên hệ đặt sân

 

►KHÁCH LẺ liên hệ

Tel: (+84) 254 3853 428 hoặc (+84) 254 358 58 91

Fax: (+84) 254 3585 890

Email : golf@golfparadise.com.vn

 

►CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH, KHÁCH ĐẶT GIẢI ĐẤU liên hệ

Giám Đốc Hội Quán - Ms Nguyễn Thị Sen

Mobile: (+84) 909050639      Email: golf@golfparadise.com.vn