Liên hệ đặt sân

 

Tel: (+84) 254 3853 428 hoặc (+84) 254 358 58 91

Fax: (+84) 254 3585 890

Email : golf@golfparadise.com.vn