Liên hệ đặt sân

 

Phụ Trách sân bóng - Mr Thạch 0914 841 641 hoặc số 0123 22 47 364