Phòng họp

 

Phòng họp khả năng chứa 40 khách, các trang thiết bị như máy chiếu, flipchart, bảng trắng, giấy viết, âm thanh phòng họp luôn sẵn sàng cho hội nghị của quý công ty