pic

Lỗ số 11: Tiêu chuẩn 4 gậy

Là lỗ golf khó nhất đường B với fairway dài và nhiều bẫy. phía trước green là một bunker sâu nên cân độ chính xác cao cho cú đánh tiếp cận green. Thiếu một chút sẽ vào hố cát còn dư thì sẽ ra sau  green nên rất khó chip. Giải pháp an toàn là nhắm về bên phải green một chút.

– Red tee: 360 yards
– White tee: 400 yards
– Blub tee: 440 yards

  • pic
  • pic
  • pic