pic

Lỗ số 14: Tiêu chuẩn 5 gậy

Là lỗ golf thuộc dạng sâu và dài nhất đường B, có OB và nhiều bunker bên trái. Green chỉ có bunker hai bên, OB khoảng 20 yard phía sau. Nên nhắm về bên phải khi tiếp cận green.

– Red tee: 490 yards
– White tee: 570 yards
– Blub tee: 580 yards

  • pic
  • pic