pic

Lỗ số 15: Tiêu chuẩn 4 gậy

Đây là một lỗ golf có khá nhiều chướng ngại vật, green nằm hơi cong về phía trái va khuất sau hàng cây. OB bên trái. Từ tee xanh qua hồ nước khoảng 170 yard. Để tiếp cận cờ dễ nhất thì từ teebox nên phát bóng cắt qua hàng cây phía trước bunker. Nếu né sang phải sẽ gây trở ngại cho cú đánh tiếp theo vì những cây lớn cản tầm nhìn. Trái, phải và sau green đều có bunker.

– Red tee: 330 yards
– White tee: 345 yards
– Blub tee: 360 yards

  • pic
  • pic
  • pic