pic

Lỗ số 16: Tiêu chuẩn 3 gậy

Là một lỗ golf nằm sát biển, có điểm phát bóng cao, fairway ngắn nhưng xung quanh green là bunker và hồ nước. Do đó cần cú đánh chính xác. Ngoài ra đây cũng là một điểm lý tưởng để check in cho các golfer.

– Red tee: 120 yards
– White tee: 135 yards
– Blub tee: 145 yards

  • pic
  • pic
  • pic