pic

Lỗ số 17: Tiêu chuẩn 5 gậy

Đây cũng là một lỗ golf khó vì có nhiều bẫy. Phía bên trái có hồ  nước và OB. Bên phải green là hồ nước và bunker. Phía sau green cũng là bunker nhưng khá sâu. Ưu tiên đánh bóng nằm trước green.

– Red tee: 450 yards
– White tee: 510 yards
– Blub tee: 535 yards

  • pic
  • pic
  • pic