pic

Lỗ số 2: Tiêu chuẩn 3 gậy

Vị trí phát bóng cao, tuy nhiên cả hải bên trái, phải và phía sau green đều có hố cát.

– Red tee: 135 yards
– White tee: 145 yards
– Blub tee: 160 yards

  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic