pic

Lỗ số 22: Tiêu chuẩn 4 gậy

Địa hình của lỗ golf này khá khó chiu, gần như không thấy được green từ teebox, bên trái và phải đều có OB. Tuy nhiên nên chọn hướng bên trái fairway là tốt nhất. xung quanh green đều có bunker và vẫn ưu tiên cú đánh trước cờ hơn là phía sau.

– Red tee: 307 yards
– White tee: 327 yards
– Blub tee: 347 yards

  • pic