pic

Lỗ số 20: Tiêu chuẩn 4 gậy

OB phía bên trái, bên phải là rừng cây. Trái và phải green đều có bunker. ở hố này vẫn ưu tiên cú đánh thiếu nằm trước green và bên trái fairway.

– Red tee: 337 yards
– White tee: 375 yards
– Blub tee: 377 yards

  • pic
  • pic