pic

Lỗ số 21: Tiêu chuẩn 3 gậy

Lỗ golf này có fairway khá thẳng và bằng phẳng, tuy nhiên xung quanh green đều có bunker. Ở hố này nên ưu tiên hướng bên trái cờ một chút vì nếu đánh ra sau sẽ gây khó khăn cho cú đánh kế tiếp.

– Red tee: 170 yards
– White tee: 185 yards
– Blub tee: 200 yards

  • pic
  • pic