pic

Lỗ số 24: Tiêu chuẩn 4 gậy

Đây cũng là 1 trong những lỗ golf khó. Bên trái có OB, bên phải là hồ nước. vẫn ưu tiên cú phát bóng sáng phải hơn vì teebox có chiều hướng sang trái. Phía sau green là bunker.

– Red tee: 325 yards
– White tee: 350 yards
– Blub tee: 365 yards

  • pic
  • pic
  • pic