pic

Lỗ số 25: Tiêu chuẩn 4 gậy

Green của lỗ golf này hơi cong về bên trái. Bên phải fairway là hồ nước và OB. Để có cú đánh tốt cho gậy kế tiếp thì ở hố này chúng ta nên nhắm hướng bên phải fairway vì bên trái là hàng cây. Bên phải green là bunker.

– Red tee: 330 yards
– White tee: 350 yards
– Blub tee: 377 yards

  • pic
  • pic