pic

Lỗ số 26: Tiêu chuẩn 3 gậy

Đây là một lỗ golf ngắn và có vị trí phát banh thấp, bên trái green có bunker

– Red tee: 170 yards
– White tee: 180 yards
– Blub tee: 193 yards

  • pic
  • pic
  • pic