pic

Lỗ số 27: Tiêu chuẩn 4 gậy

Đây là lỗ golf cuối cùng đường C với fairway khá thoáng , có độ thoải nhẹ và hơi cong về bên phải. Bên trái fairway có bunker dài và bên phải là rừng cây. Vẫn ưu tiên đánh về hướng bên trái fairway , xung quanh green có bunker.

– Red tee: 330 yards
– White tee: 350 yards
– Blub tee: 370 yards

  • pic
  • pic
  • pic
  • pic
  • pic