pic

Lỗ số 3: Tiêu chuẩn 4 gậy

Từ tee xanh đến hồ nước khoảng 230 yard. Bên phải, trái và phía sau green đều có bunker. Ở lỗ này chúng ta nên tiếp cận phía trước green là tốt hơn  vì nếu đánh dư phía sau sẽ rất khó cho cú chip.

– Red tee: 330 yards
– White tee: 345 yards
– Blub tee: 365 yards

  • pic
  • pic
  • pic