pic

Lỗ số 4: Tiêu chuẩn 4 gậy

Khá giống với lỗ A3 với khoảng cách từ tee xanh đến hồ nước tầm 230 yard, bên trái và phía trước green có bunker. Khi đánh second shot ưu tiên đánh thiếu tốt hơn dư vì green dốc về phía trước.

– Red tee: 285 yards
– White tee: 305 yards
– Blub tee: 325 yards

  • pic
  • pic
  • pic