pic

Lỗ số 5: Tiêu chuẩn 5 gậy

OB bên phải, hơi cong về phía trái. Cả hai bên trái, phải green đều có bunker. Hướng đánh thẳng về phía phải của fairway là tốt nhất.

– Red tee: 430 yards
– White tee: 530 yards
– Blub tee: 550 yards

  • pic
  • pic
  • pic