pic

Lỗ số 6: Tiêu chuẩn 4 gậy

Vị trí phát bóng cao, từ tee xanh đến hồ nước phía trước tầm 220 yard. OB bên phải. Trái, phải va phía sau green đều có bunker.

– Red tee: 325 yards
– White tee: 350 yards
– Blub tee: 365 yards

  • pic
  • pic