pic

Lỗ số 8: Tiêu chuẩn 4 gậy

Vẫn là một lỗ khó với hồ nước chặn phía trước green. Khoảng cách từ tee xanh đến hồ tầm 240 yard. Phía trước và bên trái green có bunker. Hướng đánh tốt nhất là nhắm thẳng vào bunker phía trước green.

– Red tee: 335 yards
– White tee: 360 yards
– Blub tee: 385 yards

  • pic
  • pic
  • pic