pic

Lỗ số 9: Tiêu chuẩn 3 gậy

Bên trái và phải green đều có bunker. Thường ở hố này lực hút qua nước rất nhiều nên golfer thường phải tăng gậy, nếu có gió xuôi thì cũng không nên tính gió để bù trừ.

– Red tee: 155 yards
– White tee: 170 yards
– Blub tee: 195 yards

  • pic
  • pic