Khuyến Mãi Thứ 4 Hàng Tuần

Thời gian: 
Thứ 4 hàng tuần
Địa điểm: 
Paradise Golf Club