Khuyến mãi / Các chương trình

pic-02

Khuyến Mãi Thứ 4 Hàng Tuần

    Chương trình giảm giá khi khách hàng đặt sân vào thứ 4 hàng tuần. Giảm trực tiếp 200.000đ trên giá sân.