Tiêu đề: Hole In One 24/11/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-24-11-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE ngày 24/11/2023 Golfer: NGUYỄN PHƯƠNG HƯỚNG Hole: C26. Club: Rescue #9Tiêu đề: Fairway To Life 5/11/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/fairway-to-life-5-11-2023/Mô tả ngắn: Giải Golf  từ thiện “Fairway To Life” lần thứ 17 đã diễn ra vào ngày 5/11/2023 vừa qua. Địa điểm : Sân Golf Vũng Tàu Paradise. Đây là một...Tiêu đề: Giải TCGA 13/10/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/giai-tcga-13-10-2023/Mô tả ngắn: TCGA PRAYER CUP TOURNAMENT Địa điểm: Sân Golf Vũng Tàu- Paradise. Thời gian: 12h00 ngày 13/10/2023Tiêu đề: Hole In One 21/03/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-21-03-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2023 Golfer: Hồ Khắc Hùng. Gậy Gỗ #5. Lỗ: C21. Thời Gian: 16h14.Tiêu đề: Hole In One 07/10/2022Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-07-10-2022/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2022 Golfer: Đỗ Đức Chính. Gậy Sắt #9. Lỗ: B16. Thời Gian: 15h40.Tiêu đề: Hole In One 25/02/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-25-02-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2023 Golfer: Phạm Xuân Sơn. Gậy Driver. Lỗ: C26. Thời Gian: 10h00.Tiêu đề: Hole In One 04/05/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-04-05-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2023 Golfer: Đoàn Hữu Thuận. Gậy Sắt #8. Lỗ: B16. Thời Gian: 14h00.Tiêu đề: Hole In One 22/04/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-22-04-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2023 Golfer: Don Sinclare. Gậy gỗ #5. Lỗ: C26. Thời Gian: 14h50.Tiêu đề: Hole In One 01/04/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-01-04-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2023 Golfer: Nguyễn Đức Toàn. Gậy P. Lỗ:B12. Thời gian:8:30 AMTiêu đề: Hole In One 06/07/2023Đường dẫn: https://golfparadise.com.vn/hole-in-one-06-07-2023/Mô tả ngắn: HOLE IN ONE NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 2023 Golfer: JANG SEA YEOL. Gậy sắt #6. Lỗ B16. Thời Gian: 15h30.