Đêm Biểu Diễn Diều Nghệ Thuật – Liên Hoan Diều Quốc Tế BRVT Việt Nam lần V/2014

Địa điểm: Sân Tập Golf – Paradise Resort
Ngày tháng: 10/05/2014
Thời gian: 16:00 – 21:00