Giải Golf Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2016

Địa điểm: Paradise Golf Course
Ngày tháng: 03/11/2016
Thời gian: 6:00 – 18:00