Giải Golf Từ Thiện Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2017

Địa điểm: Paradise Golf Club
Ngày tháng: 19/10/2017
Thời gian: 6:00am – 6:00pm