Giải Golf Từ Thiện Các Kỹ Sư Dầu Khí Toàn Cầu SPE 2018

Địa điểm: Sân Golf Paradise
Ngày tháng: 02/11/2018
Thời gian: 7:00 AM