Giải Golf Từ Thiện Paradise lần thứ 3 năm 2013

Địa điểm: Paradise Golf Club
Ngày tháng: 12/10/2013
Thời gian: 11:30 am – 8:00 pm