Giải Việt Dã Tranh Cúp Paradise

Địa điểm: Cổng Trường Thành – KDL Paradise
Ngày tháng: 21/04/2013
Thời gian: 6:00 am – 12:00 noon

Dsc 0014