Hole In One 04/05/2023

HOLE IN ONE NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2023

Golfer: Đoàn Hữu Thuận. Gậy Sắt #8. Lỗ: B16. Thời Gian: 14h00.

Doanhuuthaun Doanhuuthuan2