Hole In One 07/10/2022

HOLE IN ONE NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2022

Golfer: Đỗ Đức Chính. Gậy Sắt #9. Lỗ: B16. Thời Gian: 15h40.

Doducchinh2
Đỗ Đức Chính

Doducchinh