Hole In One 1/10/2023

HOLE IN ONE NGÀY 01/ 10/2023

Golfer: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh. Lỗ B16. Gậy Rescue. Thời Gian: 14h30 ngày 01/10/2023

Img 8980 Img 8979