Hole In One 2/8/2023

Hole In One

Ngày: 02/08/2023

Địa điểm : Sân C26 _ Paradise Golf Club

Golfer: Lê Khánh Hưng . Gậy : iron #6 , Giờ: 17h20pm