Ngày Hội Gia Đình PVD Drilling 07/06/2014

Địa điểm: Hòn Ngọc Đông Hải – Paradise Resort
Ngày tháng: 07/06/2014
Thời gian: 9:00 – 16:00

 

Dsc 0033

Dsc 0034