Paradise Family Party – Chào năm mới 2018

Địa điểm: Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 30/01/2018
Thời gian: 6:00 tối

Tin 2