Paradise Family Party – Mừng năm mới 2017

Địa điểm: Nhà Hàng Cá Ông
Ngày tháng: 13/01/2017
Thời gian: 6:00 pm