Thông Báo Tuyển Dụng 2022

Địa điểm: số 01 Thùy Vân, Phường Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu
Ngày tháng: 04/03/2022
Liên hệ: 0902317479 (Mr. Nhân) / 0909050639 (Ms. Sen)

Thongbao