Tiệc mừng năm mới 2015

Địa điểm: Cổng Trường Thành – KDL Paradise
Ngày tháng: 31/12/2014
Thời gian: 9:00 tối – 12:30 khuya